ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ: Σημαντική απόφαση για τις αναρρωτικές και λοιπές άδειες

25 Φεβρουαρίου 2022

Μια σημαντική απάντηση έδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών σε ερώτημα του Συνηγόρου του Πολίτη και κατόπιν σχετικής καταγγελίας του Συλλόγου Ιδιωτικών Υπαλλήλων “ΕΝΩΣΗ”, γύρω από το θέμα των αδειών που δικαιούται το συμβασιούχο προσωπικό σχολικής καθαριότητας. Σύμφωνα με την απάντηση το προσωπικό καθαριότητας σχολικών μονάδων εξομοιώνεται με εκείνο του λοιπού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ και εξυπακούεται ότι η ειδική άδεια των οκτώ ημερών δεν μπορεί να συμψηφίζεται με άλλες άδειες που χορηγούνται για άλλους σκοπούς και προβλέπονται από διακριτές διατάξεις, όπως π.χ. η άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνων.

Σημαντικό επίσης είναι το γεγονός ότι στην απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών αναφέρεται ότι εάν οι δήμοι δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες καθαριότητας των σχολικών μονάδων λόγω λήψης αδειών του προσωπικού, τότε τους παρέχονται άλλες δυνατότητες όπως αναλύονται στο έγγραφο.

Διαβάστε παρακάτω την απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών:

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (Πατήστε επάνω


 
Ανακοινώσεις & Δελτία Τύπου