ΟΧΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ – ΟΧΙ ΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ