ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΑΥΠΗΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

4 Σεπτεμβρίου 2019

Με το από 9.8.2019 Ιδιωτικό Συμφωνητικό – Πρωτόκολλο Μεταβίβασης του Ενεργητικού και Παθητικού, οι εταιρείες: 1) ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΝΑΒΙΕΣ) του κ. Ν. Ταβουλάρη και 2) ΟΝΕΧ (ΟΝΕΞ) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΣΥΠΗΓΕΙΑ ΣΥΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ του κ. Π. Ξενοκώστα, ολοκλήρωσαν την προβλεπόμενη, στην υπ’ αριθμ. 2/2018 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σύρου, συναλλαγή, στο πλαίσιο επικύρωσης της από 26 Ιουλίου 2018 συμφωνίας εξυγίανσης.

Πλέον, υπόχρεος για την αποπληρωμή οφειλών εκατομυρίων ευρώ προς τους εργαζόμενους του Ναυπηγείου καθίσταται η εταιρεία ΟΝΕΧ του κ. Π. Ξενοκώστα, ενώ ξεκίνησαν να «τρέχουν» και οι προβλεπόμενες δεσμευτικές προθεσμίες.

Ως Σύλλογος Ιδιωτικών Υπαλλήλων «Η ΕΝΩΣΗ», εκπροσωπώντας μέρος των εργαζομένων του Ναυπηγείου, ζητάμε από τη νέα εργοδότρια εταιρεία να ενημερώσει επισήμως τους συναδέλφους, οι οποίοι υπέστησαν πολλά εξαιτίας της νοσηρής κατάστασης που είχε διαμορφωθεί με την οικονομική κατάρρευση του ναυπηγείου, για την ακριβή ημερομηνία αποπληρωμής των οφειλομένων. Κι αυτό, διότι, ενώ μέχρι πρότινος συνηθίζετο η (δια πυροτεχνημάτων και υψηλών πολιτικών και πολιτειακών προσκεκλημένων) διοργάνωση διάφορων «φιεστών» δημοσιότητας και δημοσίων σχέσεων, για γεγονότα ήσσονος σημασίας (βλ. δεξαμενή «Βιολαντώ»), στην προκειμένη περίπτωση που όντως υφίσταται λόγος «πανηγυρισμών», ένα περίεργο «πέπλο σιωπής» συνοδεύει την υπογραφή του Ιδιωτικού Συμφωνητικού – Πρωτοκόλλου Μεταβίβασης του Ενεργητικού και Παθητικού του Ναυπηγείου.

Εμείς, διαμηνύουμε προς κάθε κατεύθυνση και ειδικά προς την ΟΝΕΧ που συνιστά διάδοχο εργοδότη, ότι ο αγώνας μας για την επαναπρόσληψη των 14 απολυμένων συναδέλφων θα συνεχιστεί με μεγαλύτερη ένταση, ειδικά τώρα που ξεκαθάρισε το ζήτημα της εξυγίανσης της εταιρείας. Όλα τα υβριδικά εταιρικά σχήματα που χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταβατική λειτουργία του Ναυπηγείου, είχαν ως στόχο να αποποιηθούν των εργοδοτικών ευθυνών τους οι εταιρείες ΝΑΒΙΕΣ και ΟΝΕΧ και να εκπαραθυρωθούν από το ναυπηγείο καλοί συνάδελφοι, με πολυετή υπηρεσία και αγάπη για τη δουλειά τους.

Εν αναμονή της απόφασης του Πρωτοδικείου Πειραιά στο οποίο έχουμε προσφύγει, δηλώνουμε ότι θα συνδράμουμε με κάθε νομικό και συνδικαλιστικό μέσο τους συναδέλφους, μέχρι την τελική δικαίωσή τους.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ


 
Ανακοινώσεις & Δελτία Τύπου, Γενικού Ενδιαφέροντος, Νομός Κυκλάδων