ΟΙ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΟΥΝ ΑΜΙΣΘΙ ΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

24 Μαΐου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΙ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΟΥΝ ΑΜΙΣΘΙ ΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Οι «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ» καταγγέλλουμε τους Υπουργούς Εσωτερικών, Παιδείας και Οικονομικών, για το γεγονός ότι μέχρι σήμερα Παρασκευή 24 Μάϊου 2019, έχουν αφήσει εσκεμμένα αδιευκρίνιστο το ζήτημα του καθαρισμού των εκλογικών τμημάτων, κλείνοντας το μάτι σε Δημάρχους, Προέδρους Σχολικών Επιτροπών και Διευθυντές Σχολικών Μονάδων να αυθαιρετήσουν σε βάρος των Σχολικών Καθαριστριών, υποχρεώνοντάς τες να καθαρίσουν τα εκλογικά τμήματα ΑΜΙΣΘΙ.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ1/79634/ΓΔ4 – 20.5.2019 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «λόγω της διενέργειας των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Δημοτικών, Κοινοτικών και Περιφερειακών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019, τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δε θα λειτουργήσουν την Παρασκευή 24 Μαΐου 2019 και τη Δευτέρα 27 Μαΐου 2019. Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων, που έχουν οριστεί ως καταστήματα ψηφοφορίας, να παραδώσουν το πρωί της Παρασκευής 24 Μαΐου 2019 τις σχολικές αίθουσες στις κατά τόπους δημοτικές αρχές ώστε να γίνει έγκαιρα η διαμόρφωση των αιθουσών και των χώρων που θα χρησιμοποιηθούν στις εκλογές. Επίσης, οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων που τυχόν διαθέτουν τεχνικά μέσα διευκόλυνσης ατόμων με αναπηρίες (ράμπες, ασανσέρ κ.λπ.) να φροντίσουν ώστε να βρίσκονται στη διάθεσή τους για να εξασφαλιστεί η ασφαλής πρόσβασή τους στις αίθουσες ψηφοφορίας. Στο ίδιο έγγραφο επισημαίνεται «σε όσες περιφέρειες ή δήμους θα διεξαχθεί επαναληπτική ψηφοφορία την Κυριακή 2 Ιουνίου 2019, δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης την Παρασκευή 31 Μαΐου 2019 και τη Δευτέρα 3 Ιουνίου 2019 αντίστοιχα».

Από το παραπάνω έγγραφο προκύπτει ότι τις ως άνω ημερομηνίες τα σχολεία δεν θα είναι κλειστά και δεν θα λειτουργούν ως αίθουσες διδασκαλίας, αλλά ως εκλογικά τμήματα.

Επίσης στις συμβάσεις που έχουν υπογράψει οι συμβασιούχες σχολικές καθαρίστριες προβλέπεται ότι: «ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ: Ο καθαρισμός ……………….. (…….) συνολικά αιθουσών διδασκαλίας που λειτουργούν στα χρονικά πλαίσια του κανονισμού ωρολογίου προγράμματος του σχολείου, στις οποίες περιλαμβάνονται ………………….. (……) αίθουσες διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται στο κλασικό τμήμα και ………………. (……) αίθουσες διδασκαλίας οι οποίες στεγάζουν τμήματα ολοήμερου σχολείου, των γραφείων, του προαυλίου καθώς και όλων των κοινόχρηστων χώρων του σχολείου. ΤΡΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ α) Καθημερινός άψογος καθαρισμός αμέσως μετά τη λήξη της σχολικής εργασίας».

Ακόμα και από τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί μεταξύ σχολικών επιτροπών και συμβασιούχων καθαριστριών, δεν προβλέπεται υποχρέωση καθαρισμού όταν τα σχολεία δεν λειτουργούν στα χρονικά πλαίσια του κανονισμού ωρολογίου προγράμματος ή όταν δεν λειτουργούν τα σχολεία ως αίθουσες διδασκαλίας ή όταν δεν υπάρχει αντικείμενο σχολικής εργασίας.

Η ευθύνη των συναρμόδιων Υπουργείων απέναντι σε έναν κλάδο που απασχολεί πάνω από 9.500 συμβασιούχων στην καθαριότητα σχολικών μονάδων είναι τεράστια. Όλες τις προηγούμενες ημέρες, Δήμαρχοι, Πρόεδροι Σχολικών Επιτροπών και Διευθυντές Σχολείων (οι ίδιοι δεν εργάζονται εκείνες τις ημέρες επειδή είναι κλειστά τα σχολεία), επιδίδονται σε ανελέητους εκβιασμούς σε βάρος των συναδέλφων στη σχολική καθαριότητα, απαιτώντας να αναλάβουν ΑΜΙΣΘΙ το έργο του καθαρισμού εκλογικών τμημάτων (δεν είναι αίθουσες διδασκαλίας τις ημερομηνίες αυτές) με τεράστιο φόρτο εργασίας και όγκο σκουπιδιών, διαφορετικά θα τις απολύσουν.

Καλούμε τα σωματεία των εργαζομένων στη σχολική καθαριότητα να παρέμβουν δυναμικά και άμεσα, ζητώντας από τα μέλη τους να μην υποκύψουν στον ωμό εκβιασμό των δημάρχων. Η παρουσία μη εντεταλμένων από την πολιτεία εργαζομένων σε εκλογικά τμήματα απαγορεύεται από τον εκλογικό νόμο.

Απαιτούμε από τους συναρμόδιους υπουργούς είτε να προβλέψουν έστω και την ύστατη στιγμή ειδική αποζημίωση, είτε να εκδώσουν διευκρινιστική εγκύκλιο απαλλάσσοντας το προσωπικό καθαριότητας των σχολικών μονάδων από την υποχρέωση εργασίας, σε ημέρες που τα σχολεία είναι κλειστά, που οι δάσκαλοι και οι μαθητές αργούν και οι αίθουσες διδασκαλίας έχουν μετατραπεί σε εκλογικά τμήματα.

 

Αθήνα, 24.5.2019

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


 
Ανακοινώσεις & Δελτία Τύπου, Γενικού Ενδιαφέροντος