ΝΕΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΕΝΩΜΕΝΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ»

18 Απριλίου 2019

Στον απόηχο της βίαιης παρεμπόδισης, από δυνάμεις του Π.Α.ΜΕ, της διεξαγωγής του 38ου Εκλογικού συνεδρίου της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας, οργανώσεις και συνδικαλιστές που πλαισιώνουν τις δυνάμεις των «ΕΝΩΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ», αποφάσισαμε να συγκροτήσουμε δυο (2) νέα συλλογικά όργανα συντονισμού των δράσεων και των παρεμβάσεων, στο πολυκλαδικό πεδίο δικαιοδοσίας και συλλογικής εκπροσώπησης της ΟΙΥΕ.

Συγκροτούμε:

  1. 50μελη ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ως κυρίαρχο όργανο στρατηγικού σχεδιασμού, που θα συνεδριάζει 1-2 φορές το χρόνο και έκτακτα όποτε κριθεί απαραίτητο και
  2. 15μελη ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ που αναλαμβάνει την ευθύνη χάραξης του στρατηγικού σχεδιασμού, υλοποίησης και προώθησης των αποφάσεων.

Στην ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ εντάσσονται (με δυνατότητα περαιτέρω διεύρυνσης) συνδικαλίστριες / συνδικαλιστές και από σωματεία μη μέλη της ΟΙΥΕ, τα οποία είτε υπέβαλαν αίτημα ένταξης στην Ομοσπονδία που απερρίφθη, είτε είναι νεοϊδρυθείσες και θα εκκινήσουν τώρα την ενταξιακή διαδικασία.

Για κάθε οργάνωση που απορρίπτεται το αίτημα ένταξης τους, θα εξαντλήσουμε τις προσπάθειες νόμιμης ένταξης τους στην ΟΙΥΕ. Εφόσον οι προσπάθειες μας αποβούν άκαρπες, θα ενθαρρύνουμε το αίτημα αυτών των οργανώσεων για ίδρυση νέου Δευτεροβάθμιου οργάνου, καταστατικά ικανού να τις εκπροσωπήσει.

ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ!

ΚΑΝΕΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΧΩΣ ΚΑΛΥΨΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ!!!

Σας παραθέτουμε παρακάτω τη σύνθεση των 2 νέων συντονιστικών μας οργάνων ως ακολούθως:

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Ανακοινώσεις & Δελτία Τύπου, Γενικού Ενδιαφέροντος