Δ.Καραγεωργόπουλος: ΠΕΡΙ «ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ» ΙΔΙΟΤΗΤΟΣ

28 Μαρτίου 2019

Το 2014 και προκειμένου να αποφευχθεί η χρεοκοπία του Καζίνο Ρίο και να μείνουμε άνεργοι 250 εργαζόμενοι, υπεγράφη μια συμφωνία εξυγίανσης στο πλαίσιο του Πτωχευτικού Κώδικα. Η συμφωνία αυτή επικυρώθηκε με δικαστική απόφαση και την συνυπέγραψαν ΟΛΟΙ οι εργαζόμενοι της επιχείρησης, μεταξύ των οποίων και οι συνάδελφοι που ανήκουν στις δυνάμεις του Π.Α.ΜΕ. Ακόμα έχω στα χέρια μου τις εξουσιοδοτήσεις τους.

Σε αυτή την συμφωνία προβλεπόταν η ίδρυση νομικού προσώπου συλλογικού συμφέροντος από την πλευρά των εργαζομένων, ώστε αφενός να κεφαλαιοποιήσει μέρος των απαιτήσεων των εργαζομένων και να παρακολουθεί με ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες την εφαρμογή της συμφωνίας και την οικονομική πορεία του καζίνο, αφετέρου, αν αποτύγχανε το σχέδιο εξυγίανσης και κινδύνευε εκ νέου με χρεοκοπία η επιχείρηση, να έχουν οι εργαζόμενοι μεταβατικό εφεδρικό σχήμα ώστε να συνεχιστεί η λειτουργία της επιχείρησης μέχρι να χορηγηθεί σε νέο επενδυτή η άδεια λειτουργίας από το κράτος.

Σε εκείνη την επικυρωμένη από το δικαστήριο συμφωνία προβλέπονταν σε κάποια σημεία τα παρακάτω:

«Για όσο χρόνο ισχύει η ως άνω σύμβαση, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Καζίνο θα μετάσχει ο Πρόεδρος της Εταιρείας Συλλογικού Συμφέροντος των Εργαζομένων, ο οποίος θα πρέπει να είναι εργαζόμενος της εταιρείας και θα δύναται να συνεπικουρείται από νομικό σύμβουλο και οικονομολόγο, ενεργών κατά καλή πίστη με γνώμονα την ομαλή λειτουργία της εταιρείας. Επίσης για όσο χρόνο ισχύει η ως άνω σύμβαση, ενόψει του προκύπτοντος από το περιεχόμενο της παρούσας συμφωνίας δεδομένου ότι η Εταιρεία των Εργαζομένων συναρτά έννομα συμφέροντά της με την πορεία των εργασιών της εταιρίας Καζίνο, η Εταιρεία των Εργαζομένων θα μπορεί να παρακολουθεί την οικονομική διαχείριση της Εταιρείας Καζίνο, ανά τρίμηνο, με ελεγκτή διαχείρισης της δικής της επιλογής.
Αντιστοίχως για την ταυτότητα του δικαιολογητικού λόγου για όσο χρόνο λαμβάνει χώρα η αποπληρωμή των αξιώσεων των εργαζομένων, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Καζίνο θα μετάσχει ως εκπρόσωπος του Σωματείου ο Πρόεδρος αυτού, εφόσον το πρόσωπο αυτό είναι ίδιο με αυτό του εκπροσώπου της εταιρείας εργαζομένων, ήτοι στο ΔΣ της Εταιρείας Καζίνο, η Εταιρεία Εργαζομένων και το Σωματείο Εργαζομένων θα δύναται να μετέχουν με ένα μέλος στο ΔΣ της Εταιρείας Καζίνο, το οποίο θα δύναται να συνεπικουρείται από νομικό σύμβουλο και οικονομολόγο, ενώ και το Σωματείο θα μπορεί να παρακολουθεί την οικονομική διαχείριση της Εταιρείας Καζίνο, ανά εξάμηνο, με ελεγκτή διαχείρισης της δικής του επιλογής».

Με την ως άνω πρωτοποριακή για τα Ελληνικά δεδομένα συμφωνία, οι εργαζόμενοι του Καζίνο Ρίο για πρώτη φορά:

  1. Συμμετείχαν με αιρετό εκπρόσωπό τους στο ΔΣ της (Αμερικανικών συμφερόντων) εργοδότριας εταιρείας THEROS INTERNATIONAL GAMING INC (Casino Rio),
  2. Αποκτούσαν πρόσβαση στις οικονομικές καταστάσεις του καζίνο μέσω δικών τους ανεξάρτητων πραγματογνωμόνων, (οικονομολόγων, αναλυτών και δικηγόρων)
  3. Δημιουργούσαν προϋποθέσεις ασφαλείας σε περίπτωση που τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά και το καζίνο βρισκόταν ξανά στην επικίνδυνη ζώνη της χρεοκοπίας,
  4. Προετοίμαζαν δομές παράλληλες και συναφείς με το επαγγελματικό τους αντικείμενο για να υποστηρίξουν, σε περίπτωση που απαιτείτο, την μεταβατική λειτουργία ενός καζίνο, με απώτερο στόχο τη διατήρηση ενεργών 250 θέσεων εργασίας.

Ιδού λοιπόν το «έγκλημα»! Αυτή είναι η περίπτωση για την οποία ο «Δημήτρης Καραγεωργόπουλος» και συνάδελφοί του, ως αμισθί αιρετοί των εργαζομένων, κατηγορούνται ότι είναι «εργοδότες».

Μπήκαμε λοιπόν κάποιοι άνθρωποι μπροστινοί στη διάσωση θέσεων εργασίας, με εξουσιοδοτήσεις και πληρεξούσια ΟΛΩΝ των εργαζομένων του Καζίνο Ρίο και στο τέλος χρεωνόμαστε μέχρι και το «προπατορικό αμάρτημα». Και πότε επιλέγουν κάποιοι να μου τα «χρεώσουν»; Όχι το 2014, 2015, 2016, 2017, περιόδους που εκλεγόμουν στα ΔΣ των ΟΙΥΕ και ΓΣΕΕ και που κατείχα την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας συλλογικού συμφέροντος των εργαζομένων, αλλά τώρα που πλέον έχω παραιτηθεί από τη θέση αυτή εδώ και μήνες.

Η δε εκλογή μου ως σύνεδρος στη ΓΣΕΕ έγινε 2 μήνες μετά την παραίτηση μου από τη θέση του εκπροσώπου του νομικού προσώπου των εργαζομένων. Ακόμα δηλαδή κι αν θεωρηθεί μεμπτό (που δεν είναι) οι συνδικαλιστές να εκπροσωπούν συμφέροντα εργαζομένων ως αιρετοί σε συνεταιριστικά σχήματα, ουδεμία σχέση δική μου υπήρχε με αυτό το σχήμα όταν έθετα υποψηφιότητα και εκλεγόμουν σύνεδρος στη ΓΣΕΕ.

Για ποιο λόγο εγείρουν τώρα και με τόση ένταση τέτοιου είδους ζητήματα; Είναι πασιφανές πλέον νομίζω και στον πιο ανυποψίαστο πολίτη…

Δημήτρης Καραγεωργόπουλος
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΣΕΕ
Πρόεδρος ΟΙΥΕ


 


 
Ανακοινώσεις & Δελτία Τύπου, Γενικού Ενδιαφέροντος