ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΜΙΑ ΕΓΚΥΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ;

20 Νοεμβρίου 2017

Απαγορεύεται και είναι τελείως άκυρη η καταγγελία σχέσης εργασίας γυναίκας υπαλλήλου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και κατά το διάστημα ενός έτους μετά τον τοκετό, εκτός κι αν υπάρχει σπουδαίος λόγος. Η προστασία αυτή ισχύει τόσο για την εργαζόμενη με σύμβαση αορίστου χρόνου όσο και ορισμένου χρόνου. Στη δεύτερη περίπτωση, η προστασία διαρκεί όσο και η σύμβαση εργασίας.

Σε περίπτωση απόλυσης εγκυμονούσας εργαζόμενης ή ακόμα και απειλής απόλυσης, παρακαλούμε μην διστάσετε να μας το καταγγείλετε στο info@idiotikoi.gr ή στην φόρμα καταγγελιών που έχουμε στην σελίδα www.idiotikoi.gr


 
Ανακοινώσεις & Δελτία Τύπου, Γενικού Ενδιαφέροντος