Ανακοίνωση για «Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2012–2013

22 Οκτωβρίου 2013
 
Το ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ ανακοίνωσε σήμερα, Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2013 στις 11.30 πμ  στο Αμφιθέατρο της ΓΣΕΕ την «Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2012–2013» με θέμα:
 
Τα βασικά μεγέθη της εκπαίδευσης:
η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση
 
Μέρος Α: το ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012)
 
Η Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση της ΓΣΕΕ συντάσσεται από το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ), αξιοποιώντας τα δημοσιοποιημένα στοιχεία των εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών βάσεων δεδομένων για την εκπαίδευση (της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, της EUROSTAT και του δικτύου EURYDICE, του OECD και της UNESCO) όπως αυτά αναρτώνται στο διαδίκτυο. Με τη στατιστική επεξεργασία των στοιχείων επιχειρείται η συστηματική αποτύπωση των βασικών ποσοτικών χαρακτηριστικών του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και του ευρωπαϊκού και διεθνούς εκπαιδευτικού πλαισίου αναφοράς του (ΕΕ-27), διευκολύνεται η αναγνώριση των «δυνατών» και «αδύνατων» σημείων του και αναδεικνύονται  -σε επίπεδο στρατηγικού σχεδιασμού- οι αντιφάσεις που εμπεριέχει και οι ανισότητες που προκαλεί.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

 


 
Ανακοινώσεις & Δελτία Τύπου