ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

21 Μαΐου 2015
Η Διοίκηση του Συλλόγου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Πάτρας προτίθεται να δημιουργήσει Γραφείο Διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας για τα άνεργα μέλη του.
Για το λόγο αυτό καλούμε όλα τα άνεργα μέλη του Συλλόγου να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους ώστε να ενταχθούν στο σχετικό Μητρώο Διασύνδεσης.
Πρώτη μέριμνα του Συλλόγου είναι η ενίσχυση των άνεργων μελών του, διεκδικώντας θέσεις εργασίας και παρέχοντας υποστήριξη και συμβουλευτική σε αυτά.
Η αναζήτηση εργασίας στην εποχή μας, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Αποτελεί συνήθως χρονοβόρα διαδικασία που επηρεάζει τη γνωστική και συναισθηματική κατάσταση του ατόμου ιδιαιτέρως εάν το αποτέλεσμά της δεν είναι θετικό. Απαιτείται υπομονή και
επιμονή από το άτομο που βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης εργασίας ούτως ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε αυτήν. Ιδιαίτερα δε όταν το άτομο που αναζητά εργασία παρουσιάζει ειδικές δυσκολίες που εμποδίζουν επιπλέον την εξεύρεση εργασίας , η ψυχραιμία, η θετική σκέψη και η επιμονή αποτελούν απαραίτητα εργαλεία καθόλη τη διάρκεια της προσπάθειάς του. Οι αλλαγές που πραγματοποιούνται με αλματώδεις ρυθμούς στα κοινωνικά δεδομένα έχουν επιφέρει σύνθετες επιπτώσεις. Αλλαγές στο χώρο της τεχνολογίας και της οικονομίας, αλλαγές σε κοινωνικές δομές, έχουν προκαλέσει ανεργία και κατ’ επέκταση έντονο ανταγωνισμό ανάμεσα σε όσους αναζητούν να αποκατασταθούν επαγγελματικά. Η επαγγελματική πληροφορία μεταβάλλεται σε ασύλληπτα σύντομο χρόνο και η ανάγκη για έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση γίνεται πια επιτακτική. Η συμβουλευτική υποστήριξη του ατόμου για την ενεργοποίηση του Εαυτού του προς την αναζήτηση αλλά και τη διατήρηση της εργασίας καθίσταται πλέον απαραίτητη.

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Συλλόγου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Πάτρας, σύντομα θα βρίσκεται στη διάθεση των μελών του για την διερεύνηση θεμάτων αναζήτησης εργασίας και συμβουλευτικής σταδιοδρομίας. Το Γραφείο Διασύνδεσης του  Συλλόγου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Πάτρας θα λειτουργεί ως στρατηγικός σύμμαχος στην προσπάθεια εύρεσης εργασίας, πάροχος συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, πληροφόρησης και δικτύωσης των μελών με την αγορά εργασίας.

Γνώση του εαυτού κι αναζήτηση εργασίας

Προτού επιχειρήσει κανείς να αναζητήσει εργασία, είναι ιδιαίτερα βοηθητικό να μεριμνήσει για τις κινήσεις αυτές που θα ενισχύσουν την επαγγελματική του ανάπτυξη και θα διευκολύνουν την προσπάθειά του. Η σημαντικότερη των κινήσεων αυτών είναι η γνώση του Εαυτού. Είναι σημαντικό να γνωρίζει καλά ποιος είναι, ποια είναι τα δυνατά και ποια τα αδύναμα σημεία της προσωπικότητάς του, ποιες είναι οι αξίες που τον κατευθύνουν στη ζωή του και ποιες οι επαγγελματικές του φιλοδοξίες. Η κατανόηση του Εαυτού είναι προϋπόθεση για τη διαμόρφωση της επαγγελματικής ταυτότητας και τον σχεδιασμό της επαγγελματικής ζωής του ατόμου.

ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  • Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος και Συνοδευτικής Επιστολής
  • Πιστοποίηση Προσόντων
  • Γνώση των Επαγγελματικών Δικαιωμάτων
  • Γνώση των Χαρακτηριστικών της Αγοράς Εργασίας
  • Αναζήτηση Θέσης Εργασίας
  • Αξιολόγηση Θέσης Εργασίας
  • Αποστολή Βιογραφικού Σημειώματος και Συνοδευτικής Επιστολής

 
Ανακοινώσεις & Δελτία Τύπου