ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΜΕΣΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΤΑ 2 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

24 Φεβρουαρίου 2016
Αίτημα στον Υπουργό Υγείας κ.  Ανδρέα Ξανθό απέστειλε σήμερα ο Σύλλογος μας, για την άμεση ενεργοποίηση του άρθρου 97 του Ν. 4368/2016, που προβλέπει την απευθείας πρόσληψη των καθαριστριών των συνεργείων καθαρισμού του Γ.Ν.Π. «Ο Άγιος Ανδρέας» και του Π.Γ.Ν.Π. «Παναγιά η Βοήθεια».
Προ ημερών ψηφίστηκε ο Νόμος 4368/2016, το άρθρο 97 του οποίου προβλέπει ότι: «Για την καθαριότητα των κτιρίων των κεντρικών, των αποκεντρωμένων και όλων εν γένει των υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, μετά από απόφαση του ΔΣ τους, καθώς και των Ν.Π.Δ.Δ και των Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, είναι δυνατόν να συνάπτονται ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου μέχρι την 31.12.2017 με ιδιώτες που απασχολούνται ή απασχολούνταν στον καθαρισμό των εν λόγω κτιρίων και στις υπηρεσίες καθαριότητας, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης.»
Με αφορμή την παραπάνω διάταξη, η οποία ικανοποιεί εν μέρει πάγιο και διαρκές αίτημα και του δικού μας Συλλόγου, ενημερώσαμε τον Υπουργό ότι η κατάσταση που επικρατεί σε επίπεδο εργασιακών σχέσεων στα συνεργεία καθαρισμού των δύο παραπάνω νοσηλευτικών ιδρυμάτων, θα μπορούσε δίχως υπερβολή να χαρακτηριστεί «μεσαιωνική». Συγκεκριμένα δεκάδες είναι οι καταγγελίες για τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, για την μη καταβολή νομίμων επιδομάτων (γάμου, προϋπηρεσίας, κ.λ.π), για την παράνομη υπέρβαση των νομίμων ωραρίων εργασίας, για τις απλήρωτες ώρες εργασίας καθ’ ημέρα Κυριακή, Αργίες, Νύχτα, κ.λ.π, για αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην εξόφληση των δεδουλευμένων αποδοχών, για τον αυταρχισμό και την αντεργατική συμπεριφορά των υπευθύνων των συνεργείων προς το εργατικό δυναμικό, για συνδικαλιστικές διώξεις και απολύσεις εργαζομένων που τόλμησαν να διεκδικήσουν τα νόμιμα δικαιώματά τους.
Ως εκ τούτου αιτηθήκαμε την άμεση ενεργοποίηση των διατάξεων του ως άνω Νόμου και την απευθείας σύναψη ατομικών συμβάσεων εργασίας των διοικήσεων των δύο (2) νοσηλευτικών ιδρυμάτων με το υφιστάμενο προσωπικό των συνεργείων καθαρισμού. Ειδικά δε για το Γ.Ν.Π «Ο Άγιος Ανδρέας» αιτηθήκαμε – πλέον του υφιστάμενου προσωπικού – την άμεση επαναπρόσληψη και των επτά (7) συναδελφισσών που απολύθηκαν πριν από μερικούς μήνες από τον προϋφιστάμενο εργολάβο, επειδή τόλμησαν να καταγγείλουν τις έκνομες και αυθαίρετες πράξεις του.

 
Ανακοινώσεις & Δελτία Τύπου