Προστασία Συλλογικών Συμφερόντων
Κατοχύρωση Δικαιωμάτων
Νομική Κάλυψη και Προστασία Μελών
Βελτίωση Όρων Εργασίας
Καλύτερη Ποιότητα Ζωής
Ανάπτυξη Συναδελφικού Πνεύματος

Τα νέα μας

Το Youtube μας

Τελευταίο βίντεο

Στόχοι

Οι κοινές προσπάθειες και δραστηριότητες του Συλλόγου Ιδιωτικών Υπαλλήλων “Η Ένωση” έχουν σκοπό την:

 1. Νομική Κάλυψη Μελών

  Ενημέρωση για την εργατική νομοθεσία και αποτελεσματική εκπροσώπηση στις Διοικητικές και Δικαστικές αρχές για Εργασιακές διαφορές που δημιουργούνται από παράνομες πράξεις ή παραλείψεις του εργοδότη και γεννούν στους εργαζόμενους νόμιμες αξιώσεις, δικαστικά επιδιώξιμες ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων.

 2. Προστασία Συλλογικών Συμφερόντων

  Προστασία και προαγωγή των επαγγελματικών, οικονομικών, ασφαλιστικών και κοινωνικών σας συμφερόντων.

 3. Κατοχύρωση Δικαιωμάτων

  Αναγνώριση και κατοχύρωση δικαιωμάτων των ιδιωτικών υπαλλήλων όλης της χώρας.

 4. Βελτίωση Όρων Εργασίας

  Βελτίωση των όρων εργασίας με διαρκείς παρεμβάσεις ενώπιον μεμονωμένων εργοδοτών, εργοδοτικών οργανώσεων και αρμόδιων διοικητικών και δικαστικών αρχών, με συλλογικές διαπραγματεύσεις και με διασφάλιση της τήρησης της εργατικής νομοθεσίας.

 5. Ανάπτυξη Συναδελφικού Πνεύματος - Ανύψωση Επιπέδου Ζωής

  Ανάπτυξη συναδελφικού πνεύματος με κοινές προσπάθειες και δραστηριότητες, με την απόκτηση ομαδικού πνεύματος, πνεύματος αλληλοϋποστήριξης, πνεύματος συναδελφικού. Καλύτερη ποιότητα ζωής και ανύψωση μορφωτικού επιπέδου.

Newsletter

Σύλλογος Ιδιωτικών Υπαλλήλων

“Η ΕΝΩΣΗ”

Είπαν για μας