Νομική Προστασία Ιδιωτικών Υπαλλήλων “Η Ένωση”

Νομική Προστασία Ατομική ή Οικογένειας Ιδιωτικών Υπαλλήλων “Η Ένωση” από την ARAG SE

Η ατομική ασφαλιστική προστασία παρέχεται:

 • Για την άσκηση αξιώσεων αποζημιώσεως βάσει διατάξεων νόμων περί αστικής ευθύνης δηλ. αν ο ασφαλισμένος υποστεί σωματικές βλάβες, υλικές ή περιουσιακές ζημιές που αφορούν την κύρια κατοικία ή την εξοχική εφόσον έχει δηλωθεί και θέλει να στραφεί για αποζημίωση εναντίον του υπαιτίου τρίτου.
 • Για την υπεράσπιση ενώπιον δικαστηρίων λόγω κατηγορίας που αναφέρεται στην παράβαση εξ αμελείας ποινικών διατάξεων.
 • Στην επαγγελματική δραστηριότητα σαν εργαζόμενου με εξαρτημένη σχέση εργασίας (υπάλληλος, εργάτης), στις διαφορές του με τον εργοδότη, τον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα και στην παροχή υπηρεσιών με «μπλοκάκι» προς έναν εργοδότη.
 • Στις διαφορές που προκύπτουν με τα ασφαλιστικά ταμεία.
 • Στις διαφορές από ενοχικές συμβάσεις της καθημερινής ζωής. Η Νομική Προστασία ενοχικών συμβάσεων περιλαμβάνει τόσο την διεκδίκηση αξιώσεων αποζημιώσεως έναντι τρίτων όσο και την απόκρουση απαιτήσεων, εφόσον το αντικείμενο της διαφοράς υπερβαίνει το ελάχιστο όριο που θα αναφέρεται στο συμβόλαιο.
 • Στις διαφορές που προκύπτουν από την κύρια κατοικία του ασφαλισμένου, ή την εξοχική εφόσον έχει δηλωθεί.
 • Στις διαφορές με την ασφαλιστική του εταιρία από συμβόλαια ζωής, πυρός, κλοπής, σεισμού κλπ.

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΝΑΙ:
Ο ασφαλισμένος, όπως αναφέρεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ: 
26.000€ ανά περίπτωση

ΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ:
Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα και σε χώρες τις Ευρώπης καθώς και παραμεσόγειες. Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει για ασφαλιστικές περιπτώσεις που θα «γεννηθούν» μετά την έναρξη και κατά τη διάρκεια της ασφάλισης.

Τα πληροφοριακά έντυπα προϊόντος (IPIDs) μπορείτε να τα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: ΕΝΤΥΠΑ IPID

Η ασφαλιστική προστασία οικογένειας παρέχεται:

 • Για την άσκηση αξιώσεων αποζημιώσεως βάσει διατάξεων νόμων περί αστικής ευθύνης δηλ. αν ο ασφαλισμένος ή τα μέλη της οικογενείας υποστούν σωματικές βλάβες, υλικές ή περιουσιακές ζημιές που αφορούν την κύρια κατοικία ή την εξοχική εφόσον έχει δηλωθεί και θέλουν να στραφούν για αποζημίωση εναντίον του υπαιτίου τρίτου.
 • Για την υπεράσπιση ενώπιον δικαστηρίων λόγω κατηγορίας που αναφέρεται στην παράβαση εξ αμελείας ποινικών διατάξεων.
 • Στην επαγγελματική δραστηριότητα σαν εργαζόμενου με εξαρτημένη σχέση εργασίας (υπάλληλος, εργάτης), στις διαφορές του με τον εργοδότη, τον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα και στην παροχή υπηρεσιών με «μπλοκάκι» προς έναν εργοδότη.
 • Στις διαφορές που προκύπτουν με τα ασφαλιστικά ταμεία.
 • Στις διαφορές από ενοχικές συμβάσεις της καθημερινής ζωής. Η Νομική Προστασία ενοχικών συμβάσεων περιλαμβάνει τόσο την διεκδίκηση αξιώσεων αποζημιώσεως έναντι τρίτων όσο και την απόκρουση απαιτήσεων, εφόσον το αντικείμενο της διαφοράς υπερβαίνει το ελάχιστο όριο που θα αναφέρεται στο συμβόλαιο.
 • Στις διαφορές που προκύπτουν από την κύρια κατοικία του ασφαλισμένου, ή την εξοχική εφόσον έχει δηλωθεί.
 • Στις διαφορές με την ασφαλιστική του εταιρία από συμβόλαια ζωής, πυρός, κλοπής, σεισμού κλπ.

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΝΑΙ:
Ο ασφαλισμένος, ο/η σύζυγος και τα παιδιά έως 25 ετών. Προϋπόθεση για όλους είναι να συγκατοικούν.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ:
15.000€ ανά περίπτωση

ΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ:
Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα. Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει για ασφαλιστικές περιπτώσεις που θα «γεννηθούν» μετά την έναρξη και κατά τη διάρκεια της ασφάλισης.

Τα πληροφοριακά έντυπα προϊόντος (IPIDs) μπορείτε να τα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: ΕΝΤΥΠΑ IPID

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ή ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Για τα μέλη του Συλλόγου Ιδιωτικών Υπαλλήλων «Η ΕΝΩΣΗ»

'Ονομα:

Επώνυμο:

Οδός-Αριθμός-ΤΚ:

Πόλη:

Τηλέφωνο:

Email:

Επάγγελμα:

ΑΦΜ:


Ονοματεπώνυμο Συζύγου

Ονόματα Τέκνων & Ημερομηνία ΓέννησηςΜε την παρούσα, αιτούμαι την έκδοση ασφαλιστηρίου Νομικής Προστασίας σύμφωνα με τα ισχύοντα τιμολόγια, την Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων και τους πιο πάνω Όρους. Δηλώνω υπεύθυνα ότι παρέχω τη ρητή και σαφή συγκατάθεσή μου, στο Σύλλογο Ιδιωτικών Υπαλλήλων «Η ΕΝΩΣΗ», όπως συλλέξει, καταχωρήσει, αποθηκεύσει και επεξεργαστεί τα προσωπικά μου δεδομένα, όπως αναγράφονται ανωτέρω, για τη συμμετοχή μου στο ομαδικό πρόγραμμα Νομικής Προστασίας, όπως αυτό έχει συμφωνηθεί μεταξύ του Συλλόγου και της Ασφαλιστικής Εταιρίας Νομικής Προστασίας, ARAG SE (Ασφάλειες Νομικής Προστασίας). Για τους ανωτέρω αυτούς σκοπούς και συγκεκριμένα για την έναρξη της ασφαλιστικής σύμβασης, ο Σύλλογος, θα προωθήσει τα ανωτέρω αναγραφόμενα στοιχεία και δεδομένα στην ARAG SE.
Λυπούμεθα, αλλά χωρίς τη ρητή σας συγκατάθεση, η ασφάλιση δεν είναι εφικτή.
Δηλώνω υπεύθυνα ότι επιθυμώ να λαμβάνω στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μου ανήκει και την οποία έχω νομίμως δηλώσει, ενημερωτικό υλικό από το Σύλλογο Ιδιωτικών Υπαλλήλων «Η ΕΝΩΣΗ» ή/και από την ARAG SE.