Επιδοτούμενο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Ο Σύλλογος Ιδιωτικών Υπαλλήλων «Η ΕΝΩΣΗ» σε συνεργασία με φορέα υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σας ενημερώνει για ευκαιρίες επιδοτούμενης επαγγελματικής κατάρτισης, που μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη και ενίσχυση των δεξιοτήτων σας παρέχοντας σας τα απαραίτητα εφόδια για την προσωπική και επαγγελματική σας ανέλιξη.

Ειδικότερα θα υλοποιηθούν, σε όλη την Ελλάδα, επιδοτούμενα προγράμματα Κατάρτισης και Πιστοποίησης για εργαζόμενους στον Ιδιωτικό Τομέα, τα οποία χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ.

Η παρακολούθηση των προγραμμάτων θα γίνεται εκτός ωραρίου εργασίας των εργαζομένων (4ωρα, 2-3 φορές την εβδομάδα), ενώ μπορεί να πραγματοποιηθεί με τηλεκατάρτιση ( e-learning).

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να πιστοποιηθούν για τις αποκτηθείσες δεξιότητες, σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024, από την TUV Hellas συμμετέχοντας εντελώς δωρεάν σε εξετάσεις πιστοποίησης.

Τα Εκπαιδευτικά προγράμματα που προβλέπεται να υλοποιηθούν και το εκπαιδευτικό επίδομα, που θα λάβουν οι ωφελούμενοι, που θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης, είναι τα ακόλουθα:

Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή διαθέσιμες θέσεις
σε Επιδοτούμενο Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας